اصطلاحات صنعت هواپیمایی و گردشگری

اصطلاحات و واژه های کاربردی

در صنعت هواپیمایی و صنعت توریسم و گردشکری جهان اصطلاحات  و واژه های بین المللی بیشماری وجود دارد که در بخش های مختلف کاربرد اساسی داشته و با توجه به این مطلب که صنایع مذکور به عنوان یکی از صنایع مرتبط و هماهنگ در عرصه بین الملل میباشد این اصطلاحات خارج از نوع گویش و زبان هر کشور جنبه زبان بین المللی این  صنعت میباشد و در هر نقطه از جهان فرم ها و فرمت های مختلف استفاده در این صنعت مانند بلیت ، واچر هتل، بارنامه و انواع ریفرنس ها قابل خواندن میباشند

در این به بخشی از این اصطلاحات و واژه ها که برای مسافرین محترم مورد استفاده قرار میگیرد جهت آگاهی و شناخت اشاره میشود