ویزای ایران

Iran-icon

iran visa

ویزای ایران

اطلاعات ویزای ایران
در صورتی که شرکت خدمات مسافرتی درخواست دعوت یکی از اتباع خارجی (میهمان)  به واسطه شخص دعوت کننده (میزبان ) برای مسافرت به جمهوری اسلامی ایران
 را داشته باشند می بایست مطابق روش زیر عمل نمایند.


بدیهی است استفاده از این روش ضمن جلوگیری از رفت و آمد به سازمان های مختلف باعث خواهد شد تا مدت زمان صدور روادید تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

دانلود فرم

مدارک لازم و نحوه اقدام:

– مرحله یک ، تکمیل فرم ثبت شده در سایت ( دانلود کرده و سپس تمامی فیلدها را پرنمایید).

– مرحله دوم ثبت تمامی مراحل خواسته شده در سایت  ( فیلدهای انتهای صفحه)

 مرحله سه پرداخت و دریافت کد رهگیری و دریافت فش واریزی:

هزینه کارمزد ویزا به آژانس مبلغ 450.000  ریال.

– مرحله چهار ، ارسال فیش واریزی از طریق فیلد موجود در سایت.

– مرحله پنج ، ثبت ایمیل مسافر جهت دریافت ایمیل سفارت .

توضیحات:

– در صورت موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران  به دریافت روادید کد دعوتنامه از سوی آژانس  اعلام میگردد و شخص دعوت شونده با مراجعه به سفارت ایران میتواند روادید خود را دریافت نماید..

– حد اکثر مدت اقامت در ایران یک ماه میباشد.

– مدت زمان مورد نیاز جهت انجام مراحل اخذ دعوتنامه توریستی ایران 3 الی ۱۰ روز کاری میباشد.

– دولت جمهوری اسلامی ایران در صدور یا عدم صدور روادید اتباع خارجی مختار است.
– محل اخذ روادید توسط میهمان باید مشخص گردد.

– اقامت بیش از مدت اقامت مندرج در روادید در ایران خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد..
– چنانچه متقاضی پس از مسافرت به هر دلیلی درخواست تمدید مدت اقامت مندرج در روادید خود را داشته باشند می بایست به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید.

– دارندگان روادید پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری در آن خواهند بود

روش پرداخت

به صورت حضوری به آژانس و یا واریز با هماهنگی به حساب شرکت.

تلفن :982188532939+

[gravityform id=”4″ name=”ویزای ایران”]