واحد آموزش شرکت سفینه پرواز

sliderlearn2
sliderlearn3
sliderlearn3.1
sliderlearn4
sliderlearn5
sliderlearn6

واحد آموزش شرکت خدمات هوایی سفینه پرواز به عنوان اولین مرکز خصوص برگذار کننده آموزش دوره های بازرگانی  در بخش آموزش خدمات ایمنی و زمینی درچهار بخش

آموزش دوره های فروش و صدور بلیط

آموزش دوره های فروش و خدمات بار

آموزش دوره های خدمات فرودگاهی

آموزش دوره های کالاهای خطرناک

با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری